Dokumentum keresés

Birtokvédelmi jogeset - ipari kamera

I. A vagyonvédelmi célból felszerelt ipari kamerák a szomszédok magánszféráját nem figyelhetik meg. Az intim szféra ilyen módon történő megsértése birtokháborítást valósít meg. Nem valósít meg azonban birtoksértést, ha a felszerelt kamera látószöge a szomszéd ingatlanának csekély, életvitelszerű tartózkodásra nem alkalmas, a mindennapokban nem használt részletét fogja be, mellyel nem okozhat olyan érdeksérelmet, melyet a szomszéd ne lenne tűrni köteles.

II. Becsületsértő kifejezésektől, tettleges becsületsértéstől eltiltásról nem lehet birtokvédelmi eljárás során hozott döntésben rendelkezni. E sérelmek orvoslása nem vonható a birtokvédelmi eljárás keretei közé, ezekkel kapcsolatban a sérelmet szenvedő magánvádas büntető eljárás megindításával léphet fel a becsületsértővel szemben.

III. Amennyiben a tanú nyilatkozata valamely féllel való rokonság, illetve haragos viszony vagy perben állás miatt nem tekinthető elfogulatlannak, azt a bizonyítékok értékelése során nem lehet figyelembe venni, a bizonyítékok közül ki kell zárni. 

IV. Amennyiben a tanú által elmondott vallomás forrása a felperestől származó információ, az a felperes által elmondottakat nem erősíti meg.

Név: birtokvédelmi_jogeset_ipari_kamera.pdf
Méret: 153.29 KB
Típus: application/pdf
Létrehozva: 2015-09-24