Dokumentum keresés

Esettár

Alkategóriák

I. A közös használatú kertben földbe süllyesztett, gyephézagos téglából kialakított kocsibeálló és annak parkolásra való használata nem valósítja meg a közös használatú kert kizárólagos használatát, mivel a jármű távollétében a terület zavartalanul használható.

II. A tulajdonostárs beköltözése előtt fennállt, a tulajdonostársak szóbeli megállapodása alapján fennálló használati rend alapján az egyik tulajdonostárs kutyájának közös kertben tartása nem valósítja meg a másik tulajdonostárs birtoklásának szükségtelen zavarását.

 

Nem minősül birtokháborításnak, ha a szolgáltató a vízszolgáltatást a fizetési kötelezettségével késedelembe esett társasházban felfüggeszti, mivel ez a szerződésben biztosított joga.

Az önkormányzat nem követ el birtokháborítás azzal, hogy a bérleti szerződés lejártát követően az általa önkormányzati tulajdonban álló területen létesített szolgáltató pavilonokat lebontatja, mivel a bérlők az ingatlan birtoklására érvényes jogcímmel nem rendelkeznek.

A bíróság a birtoksértés miatt indított perben a Ptk. 192. § (3) bekezdése alapján a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt. Nem állapítható meg a birtokláshoz való jogosultság, ha a felperes az alperessel kötött – bérleti jog és tulajdonjog tárgyában létrejött – csereszerződés időpontjában – a lakásbérleti szerződés felmondás folytán – a csereszerződés megkötésére nem lett volna jogosult. Mivel a felperes a bérleti jogot átruházására nem volt jogosult, ezért az ellenértékként felkínált lakás tulajdonjogát sem szerezhette meg, így – a tulajdonváltozás elmaradása miatt – az ingatlant ismételten értékesítő korábbi tulajdonossal szemben a birtokláshoz való jogosultság hiányában birtokvédelmi igénnyel nem léphet fel.

I. A szomszéd nem követelheti a másik szomszéd által az ingatlanok oldalhatára mellett, a felperes tulajdonszerzését követően ültetett fa kivágását arra hivatkozással, hogy a fa az általa utóbb létesített napelemes rendszer teljesítményét csökkenteni.

II. A növényzet által megvalósított zavaró hatás során a bíróságnak a PK 3. számú állásfoglalás szem előtt tartásával, a meglévő növényzet védelmét előnyben részesítve szükséges vizsgálnia, hogy a sérelem más módon, így kártérítéssel nem hárítható-e el és a növényzet eltávolítása a sérelmet valóban megszünteti-e. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a szomszédok egymás közti kapcsolataikban a jóhiszeműség tisztesség követelményének megfelelően jártak-e el, illetve hogy a szomszéd olyan időben tiltakozott-e az ültetés ellen, amikor az áttelepítés még nem járt aránytalan költséggel.

Nem valósít meg birtokháborítást az önkormányzat alkalmazottja, ha a járművével szabálytalanul megálló felperes járművén a kerékbilincset helyez el. A kerékbilincselés lehetőségét az alperes számára a jogszabály teszi lehetővé, ezért e magatartás birtoksértés megállapítására nem alkalmas.

Ha a felek közt létrejött területbérleti szerződés lejárati idejét a felek a köztük hasonló tárgyban létrejött újabb szerződésben meghosszabbítják, akkor az így módosított határidő letelte előtt előterjesztett birtokba bocsátási kérelem nem megalapozott.